DİTİB-Sosyal Dayanışma MerkeziDİTİB-Sosyal Dayanışma Merkezi Derneği 15.11.1997 tarihinde kurulmuştur.

Derneğin resmi adresi, Subbelrather Str. 17, 50823 Köln’dür. Dernek, Venloer Str. 160, 50823 Köln adresindeki DİTİB (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği)’i üst kuruluş olarak kabul eder.

DİTİB-Sosyal Dayanışma Merkezi Derneği kamu yararı doğrultusunda kurulmuş olup, tüzüğü gereğince dini ve sosyal hizmetler vermektedir. Derneğimiz büyük bir sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eder.

Dernek, Almanya’da daimi oturum hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti kökenli Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşları olan Müslümanların dini inanç, gelenek ve göreneklerinin yaşatılması ve korunması, vefatları durumunda islama uygun şekilde defnedilmesi konularında rehberlik yapmak, imkanlar dahilinde insani ve maddi yardımda bulunmak, vefat edenlerin hatıralarının yaşatılmasına ve korunmasına yardımcı olmanın yanında, kamu yararına başka hizmetler de sunabilir.

Kuruluş amacı ve faaliyet alanları

Almanya’da vefat eden üyelerinin veya yararlanma imkanına sahip olan yakınlarının vefatı halinde onların acılarını paylaşmak.

 • Cenazelerini ölüm mahallinden alıp cenaze yakınları tarafından bildirilen Almanya veya Türkiye’deki bir defin yerine nakillerini sağlamak.
 • Tüzüğünün öngördüğü ölçüde cenaze nakli için yapılacak masrafları o günün şartları ve imkanları dahilinde karşılamak.
 • Hizmet almak isteyen kişi, grup ve kurumların menfaatlerini gözetmek.

defin hizmetleriyle ilgili dini, gelenek – görenek ve idari işlemlerin yürütülmesi gibi konularda üyeleri adına resmi dairelerle iletişime geçerek onlara rehberlik yapmak amacıyla kurulmuştur.

Nasıl Üye olunur

1. Kayıt Formu

DİTİB camilerinden kayıt formu alınır.

2. Form doldurulur

Formun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

3. Havale

Gerekli Ücret Bankadan havale edilir.

5. Üyelik

90 gün içinde üye kartı adresinize gönderilir.

4. Posta

Gerekli evraklar adresimize postalanır.

HİZMETLERİMİZ

Derneğimiz siz değerli üyelerimize 7 gün 24 saat hizmet sunmaktadır.

Vefat halinde cenaze ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemler sadece derneğin görevlendireceği bir cenaze firması tarafından yapılır.

Cenaze sahipleri derneğin bilgisi dışında herhangi bir cenaze firmasını görevlendiremez. Aksi takdirde dernek tararafından maddi ve manevi hiç bir sorumluluk kabul edilmez ve ödeme yapılmaz.

Bu sebeple cenazenin aile fertleri veya bir yakını önce 0221-869 97 97 numaralı telefondan derneği arayarak üyenin vefatını bildirmeleri, resmi işlemlerin yürütülmesi için aşağıdaki belgeleri görevlendirilen cenaze firması temsilcilerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Hizmetlerden yararlanma imkanına sahip bir üyenin kendisi veya aile fertlerinden birinin vefatının bildirilmesi durumunda derneğimiz cenaze işlemlerinin yürütülmesi için bir cenaze nakil firmasını görevlendirir.

Görevli nakil firması vefat edenin yakınları ile irtibat kurarak resmi dairelerdeki işlemler için gerekli evrakları teslim alır. Bu evraklar:

 • Vefat edenin pasaportu
 • Vefat edenin nüfus cüzdanı
 • Evli olanların uluslararası evlenme cüzdanı - Evlenme Kayıt Örneği Formül B (Heiratsurkunde)
 • Hiç evlenmemiş ise Uluslararası Doğum Belgesi Formül A (Geburtsurkunde)
 • Eşi vefat etmiş ise Formül B ve eşinin öldüğünü gösteren Formül C (Sterbeurkunde)
 • Boşanmış ise Formül B ve boşanma belgesinin almancası
 • Vefat evde vuku bulmuş ise vefat edenin kendi aile doktoruna, bu mümkün değilse nöbetçi doktora (Notarzt) haber verilir; doktor muayenesinden sonra verilen Ölüm Raporu ile birlikte cenaze görevli cenaze nakil firması tarafından teslim alınır. Bu belgede ölüm nedeninin ‘Tabii Ölüm’ (natürlicher Tod) olmasına dikkat edilmesi gerekir zira doktor muayenesi sonucunda ‘Şüpheli Ölüm’ (nicht natürlicher Tod) tespiti yapılan cenazeye savcılık el koyar. Adli tıp raporu yoluyla savcılığın vereceği ‘Defin İzni’ (Freigabe zur Beerdigung) olmadan görevli nakil firması cenazeyi teslim alamaz.

Cenaze yakınları tarafından istenmesi durumunda vefatın vuku bulduğu mahalde cenaze, islami usullere göre yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınır.

Müslüman olmayan üyelerin veya yararlanma imkanına sahip aile fertlerinden birinin vefatı halinde ise dini merasimleri ve definleri yakınlarına ait olmak üzere nakil firması vefatın vuku bulduğu mahalden defin edileceği yere cenazeyi nakleder. Derneğimiz defin harici diğer uygulamalar için herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir.

Cenaze Almanya’da defnedilecek ise ‘Defin İzni’ (Freigabe zur Beerdigung), Türkiye’de defnedilecek ise de ‘Yurt Dışına Çıkış İzin Belgesi‘ (Leichenpass) nüfus dairesinden (Standesamt) talep edilir. Cenazenin Almanya’da defnedilmesi durumunda mahallindeki standartlara uygun bir defin tabutuna yerleştirilerek nakil firması tarafından defnedilecek yere kadar götürülür. Mezar yeri ücreti ve defin ile ilgili masraflar ise cenaze sahibi tarafından karşılanır.

Cenaze Türkiye’de defnedilecek ise uluslararası standartlara uygun bir tabuta yerleştirilerek havayolu ile Türkiye’deki havalimanlarından alınıp defnedileceği en yakın yere kadar götürülür; oradan da cenaze Türkiye Diyanet Vakfı’na veya derneğin görevlendireceği başka bir firmaya ait nakil aracı ile nakledilir.

Cenazenin naklinde yardımcı olması için önceden merkezimize bildirilen yakın akrabalarından bir refakatçinin gidiş-dönüş uçak bileti dernek tarafından temin edilir.

Resmi makamlardan, tatil ve bayram günlerinden, havayolu şirketlerinden, hava muhalefetinden veya tabii afetlerden kaynaklanabilecek gecikme ve aksaklıklardan dernek sorumlu değildir.

ÜYELİK ŞARTNAMESİ

I. TÜZÜĞÜN ANA HATLARI (ÖZET OLARAK)

1. Dernek Hakkında Genel Bilgiler

DİTİB-Sosyal Dayanışma Merkezi Derneği,15.11.1997 tarihinde kurulmuştur. Derneğin resmi adresi, Subbelrather Str.17, 50823 Köln’dür. Dernek, Venloer Str. 160 Köln adresindeki DİTİB-Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ni üst kuruluş olarak kabul eder

Derneğin Kuruluş Amacı:Dernek, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşı ve Türk kökenli Alman vatandaşı olan Müslümanların, dini inanç, gelenek ve göreneklerinin yaşatılması ve korunması, onların resmi nikahlı eşleri ile sorumlu oldukları aile fertlerinin vefatları durumunda İslam inancının kaide ve usullerine, gelenek ve göreneklerine uygun definedilmesi konularında rehberlik yapmak, imkanlar dahilinde insani ve maddi yardımda bulunmak, vefat edenlerin hatıralarının yaşatılmasına ve korunmasına yardımcı olmak gibi amaçları güder. Dernek, ayrıca tüzüğünün 2. maddesi gereği kamu yararına başka hizmetler de sunabilir.

Derneğin Faaliyet Alanlar:Almanya’da vefat eden dernek üyelerinin veya yararlanma imkanına sahip yakınlarının cenazelerini, ölüm mahallinden cenaze yakınları tarafından bildirilen Almanya veya Türkiye’deki bir defin yerine nakillerini sağlamak; tüzüğünün ön gördüğü ölçüde cenaze nakli için yapılacak masrafları, o günün şartları ve imkanları çerçevesinde karşılamak; hizmet almak isteyen kişi, grup ve kurumların menfaatlerini gözetmek; defin hizmetleriyle ilgili dini, gelenek-görenek, idari iş ve işlemlerin yürütülmesi gibi konularda üyeleri adına resmi dairelere muhatap olmak ve onlara rehberlik yapmak; ayrıca derneğin işleyişinde gerekli görülen‘Yönetmelikler’ ve ‘Şartnameler’ oluşturmaktır.

2. Dernek Üyeliği

 • a. Üyelik, ‘Üye Müracaat Formu’nun üye olmak isteyen kişi tarafından doldurulup imzalandıktan sonra derneğin resmi adresine ulaşması ve bu müracaatın Dernek tarafından kabul edilmesi ile gerçekleşir.
 • b. Derneğe, Almanya’da daimi oturum hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türk kökenli Avrupa Birliği Ülkeleri’nin vatandaşları üye olabilirler. Turist ve ilticacı statüsünde veya geçici oturma hakkına sahip olanlar (Fiktionsbescheinigung, Duldung statüsündekiler) üye olamazlar.
 • c. Dernek, bir üye adayının başvurusunu kabul etmeme hakkına sahiptir. Dernek, müracaat dilekçesi hakkında kendi takdiri doğrultusunda karar verir; dilekçenin reddi halinde red gerekçelerini açıklamak mecburiyetinde değildir.
 • d.Üyelik müracaatında bulunanların, eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurup evli iseler eşleriyle birlikte imzaladıkları Üye Müracaat Formu’nun aslını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların pasaportlarının kimlik bilgilerinin bulunduğu resimli sayfasının fotokopisini ve oturum kartlarının (Aufenthaltstitel) fotokopisini, Alman vatandaşları olanların kimliklerinin (Personalausweis) fotokopisini Derneğin ‘Subbelrather Str. 17 50823 Köln’ adresine eksiksiz ulaştırımaları halinde müracaatları işleme alınır.

  Ayrıca ‘üyelik giriş ücreti’nin, Derneğin Commerzbank Köln, IBAN DE27 3704 0044 0550 9070 00, BIC COBADEFFXXX No’lu hesabına ödenmesi şarttır.


  Giriş ücreti yaş sınırları çerçevesinde belirlenir. Yaş sınırlarına göre ‘üyelik giriş ücretleri’:
  • 18-30 yaş arası 0,- Euro (Ücretsiz)
  • 31-50 yaş arası 60,- Euro
  • 51-60 yaş arası 75,- Euro
  • 61 - 65 yaş arası 150,- Euro
  • 66 - 70 yaş arası 300,- Euro
  • 70 - yaş üzeri olanlar 500.- Euro
 • e. Eksiksiz ve doğru yapılan üyelik müracaatlarının kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, Dernek tarafından üyelikleri kabul edilenlere ‘üyelik kabul yazısı’ ile birlikte ‘üyelik kartı’ gönderilir. Usulüne uygun olmayan müracaatlar ile giriş ücretinin hatalı ödenmesinden veya yatırılmaması nedeniyle çıkacak aksaklıklardan Dernek sorumluluk kabul etmez.
 • f.Üyeliğin kabulünün ardından hizmetlerden yararlanma imkanı, ‘üyelik giriş ücreti’nin Derneğin banka hesabına girdiği tarihten itibaren, bekleme süresi (Wartezeit) olan 90 tam gün geçtikten sonra başlar.
 • g.18-30 yaş grubunun hizmetlerden yararlanma imkanı, müracaat formunun Derneğe ulaştığı tarihten itibaren 90 tam gün geçtikten sonra başlar. Giriş ücreti ödemezler. Ancak, üye oldukları yıl da dahil olmak üzere üyelik aidatlarını ödemekle yükümlü olurlar.
 • h.'Üyelik giriş ücreti'nin ilgili hesaba girdiği tarihten üç gün sonra meydana gelen ani kaza ölümlerinde 90 gün şartı aranmaz.
 • i.Müracaatı kabul edilenler, 90 gün bekleme süresinin geçmesinden sonra en geç 14 gün içerisinde o yılın yıllık aidatını da ödemekle yükümlüdürler
 • j.Üyeliğe 01 Ekim’den sonra başvuranlar, üye oldukları yıla ait yıllık aidatı ödemezler. Bu kişilerin üyeliklerinin başlaması, 90 tam gün bekleme süresi nedeniyle yeni yılda gerçekleşeceğinden, üyeliğe kabul mektubu ve üyelik kartları kendilerine yeni yıldan itibaren gönderilir. Üyelik kartının gönderilmesi ile birlikte kendilerinden yeni yılın yıllık üyelik aidatı da talep edilir.
 • k.Bekleme süresi dolmadan önce vefat edenler, hizmetlerden yararlanamayacakları gibi, üyelik başvurusu için ödedikleri ‘giriş ücreti’ de iade edilmez. Giriş ücretinin iade talebi de kabul edilmez.
 • l.Dernek, kendi tüzel kişiliğine, dernek yöneticilerinin manevi şahsiyetlerine haksız yere zarar verdiğini tespit ettiği herhangi bir üyesinin üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.
 • m.Üyelikten ayrılmak isteyenler, yıl sonundan en az 3 ay önce üyelikten ayrılmak istediklerini yazılı bir dilekçe ile Derneğe bildirmeleri gerekir. Ancak, ayrılmak istedikleri senenin yıllık aidatını ödemek mecburiyetindedirler. Müracaat esnasında yatırılan üyelik giriş ücreti iade edilmez. Üyelikten çıkarılan, ya da kendi isteği ile ayrılan üyeler, önceki yıllara ait herhangi bir hak talebinde bulunamayacakları gibi, kendilerinin veya eşlerinin üye olmak için yapacakları yeni müracaatlar da kabul edilmez.

3. Aidat Yönetmeliği

 • a.Üyeler, cenaze nakil hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, yönetmeliğin öngördüğü süre içerisinde yıllık üyelik aidatlarını ödemekle yükümlüdürler. Vefat halinde aidat borcu olan üyeler, hizmetlerden yararlanamazlar.
 • b.Yönetim Kurulu, önceki yılların istatistiki rakamları ve yeni yılın tahmini giderleri gözönünde bulundurarak aidat yönetmeliğini, özellikle yıllık aidat miktarını belirler. Üyeler, konu hakkında normal posta tarifesi ile gönderilen aidat ödeme mektupları ile bilgilendirilirler.
 • c.Her yılın Ocak ayının 20’sine kadar, adres değişlikliğinden veya posta hatasından dolayı yıllık üye aidatı ödeme mektubu kendilerine ulaşmayan üyelerin, 0221 / 869 97 97 nolu telefonu arayarak, talep edilen yıllık aidat miktarını öğrenerek Ocak ayının sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir.

II. DERNEĞİN CENAZE NAKLİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA ŞARTNAMESİ

§ 1 Şartname İle İlgili Genel Hususlar

 • a.Bu şartnamenin amacı, Almanya’da vefat eden üyelerin veya yararlanma imkanına sahip aile fertlerinin cenazelerinin, ölüm mahallinden cenaze yakınları tarafından bildirilen Almanya veya Türkiye’deki bir defin yerine nakillerinin, hangi usul ve şartlarda yapılacağını belirlemek, ayrıca cenazenin nakli ile ilgili masrafların karşılanmasının ölçülerini tayin etmektir.
 • b.Dernek, bir sigorta şirketi statüsünde olmayıp, hizmetlerini imkanlar çerçevesinde karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma esasına dayalı bir anlayış içerisinde sürdürmektedir.
 • c.Müracaat sahibi, DİTİB-Sosyal Dayanışma Merkezi Derneği’nin düzenlemiş olduğu şartnameyi ve gerekli hallerde yapacağı değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
 • d.Şartnamenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi, şartnamenin kalan diğer hükümlerini etkilemez.

§ 2 Hizmetlerden Yararlanacak Aile Fertleri

 • a.Cenaze nakil hizmetlerinden, üyenin Almanya’da ikâmet eden resmi nikâhlı eşi, 18 yaşından küçük bekâr çocukları yararlanır. Turist ve ilticacı statüsünde veya geçici oturma hakkına sahip olan aile fertleri (Fiktionsbescheinigung, Duldung statüsündekiler) hizmetlerden yararlanamazlar.
 • b.18 yaşını dolduran veya evlenen üye çocukları, kendilerine bildiri yapılmasına gerek kalmadan anne veya babaları üzerinden yararlanma imkanını kaybederler. Bu çocuklar, 18 yaşını doldurmalarını takip eden üç ay içerisinde kayıt formu ile üyelik için Derneğe başvurduklarında, 90 tam gün bekleme süresi aranmaksızın giriş ücreti ödemeden cenaze nakil hizmetlerinden yaralanmaya başlarlar; ancak o yılın aidatını ödemekle yükümlü olurlar.
 • c.Cenaze nakil hizmetlerinden yararlanma imkanına sahip boşanan üye eşinin, mahkemece alınan boşanma kararının kesinleşmiş tarihinden sonra bu imkanı sona erer. Eşi üzerinden kayıtlı olan taraf, bir yıl içerisinde kayıt formu ve boşanma belgesi ile üyelik için Derneğe başvurduğunda, şart koşulan giriş ücretinden ve 90 günlük bekleme süresinden muaf tutulur; ancak müracaat tarihinden itibaren o yılın aidatını ödemekle yükümlü olur.

§ 3 Aidat Borcu ve Ödeme Yükümlülüğü

 • a.Üyeler, Derneğin üyelerine sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilmeleri için kendilerine bildirilen süre içerisinde yıllık aidatlarını ödemekle yükümlüdürler. Vefat halinde yıllık aidat borcu olan üyeler ve yararlanma imkanına sahip aile fertleri hizmetlerden yararlanamazlar.
 • b.İki veya daha fazla yıllık aidat borcu olan üyeler, yazılı olarak çıkış vermedikleri sürece üyelikten çıkarılmazlar; Ancak, vefat halinde hizmetlerden yararlanamayacakları gibi, bu üyelerin tekrar yararlanma imkanı da, birikmiş yıllık aidat borçlarının Derneğin Commerzbank Köln IBAN DE83 3704 0044 0121 1440 00 BIC COBADEFFXXX nolu hesabına girdiği tarihten itibaren 45 tam gün bekleme süresi geçtikten sonra başlar.
 • c.Birikmiş yıllık aidat borcu olan üyeler ile çeşitli sebeplerle çıkış veren üyeler ve onların resmi nikahlı eşlerinin üyelik için yapacakları yeni müracaatları kabul edilmez. Ancak, geçmiş yıllara ait birikmiş aidat borçlarının tamamı ödendikten ve bekleme süresi olan 45 gün geçtikten sonra bu üyeler, Derneğin sunmuş olduğu hizmetlerden tekrar yararlanabilirer.
 • d.Üye veya yararlanma imkanı olan aile fertlerinden birisi hizmetlerden yararlandığı takdirde üyelik, geride kalan yararlanma imkanına sahip aile fertleri tarafından Almanya’da ikâmet edildiği sürece 10 yıl devam ettirilmek zorundadır; aksi takdirde yapılan tüm masraflar derneğe iade edilmek zorundadır.

§ 4 Vefat Halinde Üye Yakınlarının Yapacağı İşle

 • a. Vefat halinde cenaze ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemler, sadece Derneğin görevlendireceği cenaze firması tarafından yapılır. Cenaze sahipleri, Derneğin bilgisi dışında herhangi bir cenaze firmasını görevlendiremezler. Aksi halde dernek tararafından maddi ve manevi hiç bir sorumluluk kabul edilmez ve ödeme yapılmaz. Bu sebeple, cenazenin aile ferleri veya bir yakını önce 0221-869 97 97 telefon numarasından Derneği arayarak üyenin vefatını bildirmeleri, resmi işlemlerin yürütülmesi için aşağıdaki belgeleri görevlendirilen cenaze firması temsilcilerine teslim etmeleri gerekir.
  • aa.Vefat edenin pasaportu,
  • ab.Vefat edenin nüfus-hüviyet cüzdanı,
  • ac.Evli olanların uluslararası evlenme cüzdanı, (Evlenme Kayıt Örneği Formül B),
  • ad.Vefat evde vuku bulmuş ise, mümkünse vefat edenin aile doktoruna, değilse nöbetçi doktora (Notarzt) haber verildikten sonra alınacak ‘Ölüm Raporu-Todesbecheingung’.
 • b.Yukarıdaki belgelerin herhangi birinin eksikliğinden dolayı meydana gelen masraflar, Dernek tarafından karşılanmaz.

§ 5 Vefat Halinde Derneğin Yapacağı İş ve İşlemler

 • a.Hizmetlerden yararlanma imkanına sahip üyenin ve hizmetlerden yararlanma imkanına sahip aile fertlerinin vefatının bildirilmesi durumunda Dernek, cenazenin iş ve işlemlerinin yürütülmesi için bir cenaze nakil firmasını görevlendirir.
 • b.Görevli nakil firması, vefat edenin yakınları ile irtibat kurarak resmi dairelerdeki islemler için gerekli evrakları teslim alır.
 • c.Görevli nakil firması cenazeyi, doktor muayenesinden sonra verilen 'Ölüm Raporu- Todesbecheingung' ile birlikte teslim alır. Bu belgede ölüm nedeninin 'Tabii Ölüm-natürlücher Tod' olmasına dikkat edilmesi gerekir. Zira, doktor muayenesi sonucu ‘Şüpheli Ölüm-nicht natürlicher Tod’ tespiti yapılan cenazeye savcılık el koyar. Adli tıp raporu yoluyla savcılığın vereceği ‘Defin İzni-Freigabe zur Beerdigung’ olmadan, görevli nakil firması cenazeyi teslim alamaz.
 • d.Cenaze yakınları tarafından istenmesi halinde vefatın vuku bulduğu mahalde cenaze, islami usullere göre yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınır.
 • e.Müslüman olmayan üyelerin veya yararlanma imkanına sahip aile fertlerinden birisinin vefatı halinde ise, dini merasimleri ve definleri yakınlarına ait olmak üzere, nakil firması tarafından vefatın vukuu bulduğu mahalden defin edileceği yere nakledilir.
 • f.Cenaze Almanya’da defnedilecek ise, 'Defin İzni-Freigabe zur Beerdigung', Türkiye’de defnedilecek ise, Yurt Dışına Çıkış İzin Belgesi (Leichenpass) Nüfus Dairesi’nden (Standesamt) talep edilir. Cenazenin Almanya’da defnedilmesi durumunda, mahallindeki standartlara uygun bir defin tabutuna yerleştirilerek, nakil firması tarafından defnedilecek yere kadar götürülür. Mezar yeri ücreti ve defin ile ilgili masraflar cenaze sahibi tarafından karşılanır.
 • g.Cenaze Türkiye’de defnedilecek ise, uluslararası standart bir tabuta yerleştirilerek, havayolu ile Türkiyede’ki Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Malatya, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun ve Trabzon havalimanlarından, defnedileceği yere en yakın olanına, oradan da defnedileceği yere kadar Türkiye Diyanet Vakfı’na veya Derneğin görevlendireceği başka bir firmaya ait nakil aracı ile nakledilir.
 • h.Cenazenin naklinde yardımcı olması için önceden Merkezimize bildirilen yakın akrabalarından bir refakatçinin gidiş-dönüş uçak bileti Dernek tarafından temin edilir.
 • i.Resmi makamlardan, tatil ve bayram günlerinden, havayolu şirketlerinden, hava muhalefetinden veya tabii afetlerden kaynaklanabilecek gecikme ve aksaklıklardan dolayı Dernek sorumlu değildir.

§ 6 Almanya Dışında Vefat Edenlerin Durumu

 • a.Üyelerin veya hizmetlerden yararlanma imkanına sahip aile fertlerinin Türkiye’de vefat etmeleri durumunda, cenaze sahipleri cenazelerini kendi imkânları ile defnederler. Bu durumda; vefat edenin üye numarası, pasaportunun Almanya oturum sayfası (veya oturum kartı) ile geçerlilik süresinin bulunduğu sayfanın fotokopisi, Nüfüs Müdürlüğü‘nden alınan ‘Ölüm Kayıt Örneği’ (Formül C) ve banka bilgilerinin bir dilekçe ile 6 ay içerisinde Derneğe ulaştırılması halinde, vefat edenin resmi nikahlı eşine, eşi yoksa kanuni mirascılarından herhangi birisine, Dernek tarafından imkanlar dahilinde 500,- Euro ödeme yapılır.
 • b.Hac ve Umre ziyareti için Suudi Arabistan’a giden üyelerin veya hizmetlerden yararlanma imkanına sahip aile fertlerinin vefat etmeleri durumunda, cenazenin orada defnedilmesi halinde vefat edenin resmi nikahlı eşine, eşi yoksa kanuni mirascılarından birisine Dernek tarafından imkanlar dahilinde 500,- Euro ödeme yapılır.
 • c. Üyelerin veya hizmetlerden yararlanma imkanına sahip aile fertlerinin Almanya veya Türkiye dışında vefatı halinde, cenaze sahipleri cenazelerinin nakil ve defin işlemlerini kendi imkanları ile yaparlar. Bu durumda, kanuni mirasçılarından herhangi birisine, Dernek tarafından imkanlar dahilinde 1.500,- Euro ödeme yapılır.

III. ALMAN MAKAMLARINDAN ALINACAK YARDIMLAR

Alman kurum ve kuruluşlarınca verilen ölüm yardım paralarının tamamı hak sahiplerine ait olup, konu ile ilgili işlemler de kendileri tarafından yürütülür. Vefat eden kişinin, Almanya’da anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlarla (Emeklilik Sandığı-Rentenkasse, Ölüm Sigortası-Sterbever- sicherung, vs.) irtibatı var ise, ilgili kurum ve kuruluşlara ölüm bildiriminin ve evrak işlemlerinin takibinin geride kalan varisleri tarafından yapılması gerekmektedir.

IV. BILGI VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Üye, kendisi ve hizmetlerden yararlanma imkanı olan aile fertlerinin, medeni halleri, yeni doğan çocukları, adresleri ve banka bilgileri ile ilgili her türlü değişiklikleri, en geç 15 gün içerisinde Derneğe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Dernek, iletişimsizlikten kaynaklanan aksamalardan doğacak hiçbir sorumluluk üstlenmez. Cenaze Nakli Yardımlaşma ve Dayanışma Şartnamesi’ne uygun olmadığı halde, hizmetlerden yararlanmak için hileli yollarla kayıt yaptıranlar, bunlara ortak olanlar ve yasal olmayan usüllere tevessül edenler hakkında, gerekli yasal işlemlerin yapılmasına dair suç duyurusunda bulunulur ve suçu tespit edilenlerin üyeliğinin derhal iptaline karar verilip, yapılan haksız ödemeler de tazmin ettirilir. Üyelik başvurusundan üyeliğin iptaline kadar ödemiş oldukları giriş ücreti ve aidatlar da iade edilmez.

Not:Taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda Köln Sulh Hukuk Mahkemesi yetkilidir.